ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
3,421
ปีนี้
30,405
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
108,545
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
ลำดับรายการวันที่
41การแจ้งถมดิน21 พ.ย. 2561
42การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล21 พ.ย. 2561
43การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ21 พ.ย. 2561
44การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล21 พ.ย. 2561
45การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 221 พ.ย. 2561
46การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล21 พ.ย. 2561
47การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี21 พ.ย. 2561
48การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล21 พ.ย. 2561
49การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี21 พ.ย. 2561
50การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 พ.ย. 2561
51การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ลักษณะที่1 ง และ จ ลักษณะที่121 พ.ย. 2561
52การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 พ.ย. 2561
53การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง (1)21 พ.ย. 2561
54การขอใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์และหรือปล่อยสัตว์21 พ.ย. 2561
55การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ21 พ.ย. 2561
56การขอต่อใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์และหรือปล่อยสัตว์21 พ.ย. 2561
57การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ21 พ.ย. 2561
58การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน21 พ.ย. 2561
59การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน21 พ.ย. 2561
60การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง21 พ.ย. 2561

|< << 1 23 4   >>  >|