ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์



คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล



ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
3,421
ปีนี้
30,405
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
108,545
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25652 พ.ย. 2565
2เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25652 พ.ย. 2565
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25652 พ.ย. 2565
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 2 พ.ย. 2565
5ข้อบังคับเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านสองแควฯ พ.ศ.25626 ส.ค. 2562
6เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.256226 ก.ค. 2562

1