ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
2,363
เดือนที่แล้ว
2,947
ปีนี้
21,330
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
99,470
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2564-256630 ก.ย. 2563
2ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ 2564-2566)30 ก.ย. 2563
3มาตราฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง28 ก.ย. 2563
4มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง28 ก.ย. 2563
5มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป28 ก.ย. 2563
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น28 ก.ย. 2563
7กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น28 ก.ย. 2563
8แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น28 ก.ย. 2563
9แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน28 ก.ย. 2563
10แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)28 ก.ย. 2563
11แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)28 ก.ย. 2563
12แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)28 ก.ย. 2563
13แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)28 ก.ย. 2563
14หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 9 ก.ย. 2563
15หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 9 ก.ย. 2563
16แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 256316 พ.ย. 2561

1