ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
2,363
เดือนที่แล้ว
2,947
ปีนี้
21,330
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
99,470
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)28 เม.ย. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรือง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ(กรณีกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล)28 เม.ย. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสองแคว ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่2)28 เม.ย. 2564
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)28 เม.ย. 2564
5แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-256630 ก.ย. 2563
6ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)30 ก.ย. 2563
7แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 256316 พ.ย. 2561
8ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี29 ก.ย. 2560

1