ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
2,363
เดือนที่แล้ว
2,947
ปีนี้
21,330
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
99,470
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลสองแคว21 ก.พ. 2566
2มาตรการการป้องกันการรับสินบน1 ก.พ. 2565
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลสองแคว4 ม.ค. 2565
41.มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ต.ค. 2563
52.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
63.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2563
74.มาตรการดำเนินการเกยี่วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ฯ1 ต.ค. 2563
85. มาตรการป้องกันการรับสินบน 1 ต.ค. 2563
96. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2563
107.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1 ต.ค. 2563
11 มาตรการดำเนินการเกยี่วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ฯ1 ต.ค. 2563
12 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 1 ต.ค. 2563
13รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2563

1