ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
67
เดือนที่แล้ว
2,358
ปีนี้
6,419
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
84,559
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157
1
โครงการอบรม“น้ำมันเขียวสมุนไพร สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ใส่ใจสุขภาพ”,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำน้ำมันเขียวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาล ได้มาพบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการทำน้ามันเขียวเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำอาชีพ สร้างรายได้
3. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มทำอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีนางสาวนิภาทร อินทจักร์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและสอนฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันเขียว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประชาชนและผู้สูงอายุในตำบลสองแคว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป
28 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสองแคว ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ประธานเปิดการอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลดอยหล่อ ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 2)สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์....

28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสรุเชษฐ์ บุญเทพ ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมมการ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ทั้ง 4 แห่ง

27 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว

21 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม รวมพลคนดอยหล่อเพื่อสุขภาพ "คุณภาพชีวิตดี วิถีคนดอยหล่อ",เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีฯ นายทรงไชย ใจสุข ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกิจกรรม รวมพลคนดอยหล่อเพื่อสุขภาพ "คุณภาพชีวิตดี วิถีคนดอยหล่อ" ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. -18.00 น. ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ

14 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ ทิศทางการพัฒนาแผนฯ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลฯได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ ทิศทางการพัฒนาแผนฯ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ร่วมเสวนาประเด็นการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 7 ระบบ ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

09 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

26 มกราคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายหน้อย ปันวงศา รองนายกเทศมนตรีฯ นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

23 มกราคม 2566

ภาพรวมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
14 มกราคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด้จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เช้าวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายทรงไชย ใจสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสองแคว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด้จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุโขงขาว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

29 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสองแคว ได้รับเกียรติจาก นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จุดตรวจบูรณาการฯ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ

29 ธันวาคม 2565

“โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสองแคว”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว ได้ดำเนินกิจกรรม“โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสองแคว”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
นำโดย...นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรม/โครงการในครั้งนี้...และได้รับเกียรติจาก ผอ.รพ.สต.บ้านสามหลัง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน...ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลสองแควเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัย) กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนขยะ กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลสองแคว ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสองแคว มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน...ต่อไป
28 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว เพื่อนำเสนอแผนงานและกลั่นกรองโครงการ ในการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ประจำปี 2566 ต่อไป....

26 ธันวาคม 2565

ภาพบรรยากาศงานกีฬาสองแควคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 นะครับ (กล้องเทศบาลฯ),เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
25 ธันวาคม 2565

อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เช้าวันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายทรงชัย ใจสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอดอยหล่อ

20 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (138 รายการ)