ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
2,363
เดือนที่แล้ว
2,947
ปีนี้
21,330
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
99,470
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสองแควร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ
ดอยหล่อ(พชอ.) ได้รับรางวัล นวัตกรรมขับเคลื่อนการการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม 1)การใช้ถังขยะ ลดโลกร้อน และ 2)การจัดทำจุดทิ้งขยะอันตราย ของเทศบาลตำบลสองแคว เป็นผลงาน นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เนื่องในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 “ภาคีเข้มแข็ง ประชาชนแข็งแรง
ระบบสุขภาพปฐมภูมิยั่งยืน” ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

14 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
26 มิถุนายน 2566

แจ้งเตือนก่อนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

หากท่านใดไม่ติดต่อชำระภายในเดือน มิถุนายน 2566 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้

  1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
  2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
  3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% เงินเพิ่มร้อยละ 1% ของค่าภาษีที่ค้าง

สอบถามเพิ่มเติม : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

โทร. (053) 106560-61, 093-5799569

16 มิถุนายน 2566

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้ดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสองแคว

15 มิถุนายน 2566

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์อนามัย ที่ 1 เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
……….เทศบาลตำบลสองแควขอรับประเมินด้าน EHA : 9001 เรื่องการออกเทศบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลการประเมินระดับเกียรติบัตร

 

02 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไซโคลน ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไซโคลน "โมคา" มีผลกระทบ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2566

14 พฤษภาคม 2566

รณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา  ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน  ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับ อำเภอดอยหล่อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์รณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.

08 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8- 10 พฤษภาคม 2566

08 พฤษภาคม 2566

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
31 มีนาคม 2566

ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
21 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสัตว์เสี้ยงสุนัขและแมว ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสองแควที่มีสัตว์เลี้ยง หากมีความประสงค์ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของท่าน ท่านสามารถลงทะเบียนข้อมูลสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัขและแมว ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ (1) ลงทะเบียนผ่านอสม.ของหมู่บ้าน
ช่องทางที่ (2) ลงทะเบียนโดยสแกนผ่าน QR CODE
ช่องทางที่ (3) ลงทะเบียนผ่านลิงค์ Google ฟอร์ม  >>ลิงค์ลงทะเบียน<<
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 
หากท่านไดมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในวันเวลาราชการ โทร. 053-106560
16 มีนาคม 2566

โครงการอบรม “น้ำมันเขียวสมุนไพร สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ใส่ใจสุขภาพ” ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำน้ำมันเขียวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาล ได้มาพบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการทำน้ามันเขียวเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำอาชีพ สร้างรายได้
3. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มทำอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีนางสาวนิภาทร อินทจักร์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและสอนฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันเขียว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประชาชนและผู้สูงอายุในตำบลสองแคว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป
28 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสองแคว ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลัง ในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ประธานเปิดการอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลดอยหล่อ ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 2)สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์....

28 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสรุเชษฐ์ บุญเทพ ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมมการ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ทั้ง 4 แห่ง

27 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว

21 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (154 รายการ)