ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
438
เดือนที่แล้ว
2,289
ปีนี้
15,829
ปีที่แล้ว
21,920
ทั้งหมด
64,984
ไอพี ของคุณ
35.168.110.128
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสองแคว22 เม.ย. 2565
2คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการแบ่งงานการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลสองแคว19 ม.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว30 ก.ค. 2564
4คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี8 มิ.ย. 2564
5คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสองแคว1 มิ.ย. 2564
6คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว1 มิ.ย. 2564
7คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว1 มิ.ย. 2564
8ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่25 พ.ค. 2564
9คำสั่งอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสองแคว11 พ.ค. 2564
10คำสั่งอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว11 พ.ค. 2564
11คำสั่งอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว11 พ.ค. 2564
12ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่27 เม.ย. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)15 มี.ค. 2564
14คำสั่ง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่14 ก.ค. 2563
15คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง สำนัก14 ก.ค. 2563
16การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน1 ต.ค. 2562
17เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.256226 ก.ค. 2562
18คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล7 พ.ย. 2561
19คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว สภาเด็กใหม่ ก.ย.6117 ก.ย. 2561
20ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี1 ต.ค. 2554

1