ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
3,421
ปีนี้
30,405
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
108,545
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สำรวจความคิดเห็น Vote
หัวข้อวันที่ผลการแสดงความเห็น
ความพึงพอใจของประชาชนทีมาติดต่อราชการ หน่วยงานกองคลัง26 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนทีมาติดต่อราชการ หน่วยงานสำนักปลัด26 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนทีมาติดต่อราชการ หน่วยงานกองช่าง26 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ความเพียงพอ ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ได้รับบริการตรงตามความต้องการ27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจด้าน ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน27 พฤศจิกายน 2561ผลสำรวจ