ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจด้าน ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)
ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561   ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2566
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [NAN %]
ดีมาก [NAN %]
ปานกลาง [NAN %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน NAN%
  • ดีมาก  = 0 คะแนน NAN%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน NAN%