ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561   ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2566
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
ดี [0 %]
ปานกลาง1 [100 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด1

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • ดี  = 0 คะแนน 0%
  • ปานกลาง  = 1 คะแนน 100%